Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 255Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Pitanja i odgovori
(30.06.2014.) Može li načelnik, samo na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave, proglasiti budžet? Nedoumica je što je u Sl. novinama FBiH broj 13/14 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima FBiH gdje se u članovima 35.a i 105.a daje mogućnost samo gradonačelniku grada Mostara da može donijeti budžet.

Vaša općina je jedna od nekoliko općina u Federaciji BiH koja se susreće sa datim problemom. U prilogu je sličan upit koji je Općina Odžak uputila Federalnom ministarstvu finansija i odgovor koji su dobili.

Mišljenje FMF na upit Općine Odžak

Kada je u pitanju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH" broj 13/14), mišljenja smo da on isključivo tretira Grad Mostar zbog njegove specifičnosti.(30.06.2014.) Doneseno je rješenje o prestanku radnog odnosa jer je zaposlenica stekla 40 godina radnog staža sa 31.12.2013. godine. U rješenju stoji da će joj prestati radni odnos kada rješenje postane konačno. Interesuje me, pošto je koleginica stekla radni staž zaključno sa 31.12.2013. godine, a rješenje je postalo konačno 26.1.2014. godine, s kojim datumom da joj se zaključi radna knjižica?

U vezi sa Vašim upitom, mišljenja smo da radnopravni odnos formalno-pravno prestaje danom konačnosti rješenja, kao što je i navedeno u rješenju vaše zaposlenice.

U vezi sa Vašim upitom, mišljenja smo da radnopravni odnos formalno-pravno prestaje danom konačnosti rješenja, kao što je i navedeno u rješenju vaše zaposlenice.

 (28.03.2012) Može li prema kantonalnoj Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnoga odnosa ("N.novine Ž.Posavske" br.10/10) struč. suradnik sa završenim prvim ciklusom obrazovanja bolonjskog sustava stečenog na pravnom fakultetu obavljati poslove upravnog rješ

Mišljenja smo da stručni saradnik sa završenim prvim ciklusom obrazovanja bolonjskog sistema stečenog na pravnom fakultetu u skladu sa čl. 24. i 25. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnoga odnosa koju je donijela Vlada Posavskog kantona 30.12.2010. godine može obavljati poslove upravnog rješavanja u koje spadaju složeni poslovi navedeni u članu 5. navedene uredbe i to: rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak); vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama i provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom.

Napominjemo da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine Federacije BiH" br. 19/12) od 02.03.2012. godine u kojoj je u članu 1. navedeno: „Visoka stručna sprema podrazumijeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Osoba sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, može se postaviti, isključivo, na radno mjesto stručnog saradnika."(12.01.2012.) Koji zakonski propis sadrži odredbe koje se odnose na uređenje statusa općinskih vijećnika, odnosno predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih općinskih vijeća, kada je pitanju obavljanje njihove dužnosti u smislu profesionalizma?

Odlučivanje o uređenju statusa općinskih vijećnika, odnosno predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih općinskih vijeća, tj. pitanje da li će isti svoju dužnost obavljati na profesionalnoj osnovi, spada u isključivu nadležnost općinskog vijeća, tj. zakonski propisi ne sadrže odredbe o ovom pitanju.(10.01.2012) Ukoliko član Skupštine ili član Savjeta mjesne zajednice, nakon što bude indirektno imenovan ispred političke partije koja je dobila mandat, istupi iz političke partije ili bude isključen iz partije, kome pripada taj mandat!? Pojednicu ili partiji!?

Ukoliko član Skupštine ili član Savjeta mjesne zajednice, koji je indirektno imenovan ispred političke stranke, istupi ili bude isključen iz političke stranke, mišljenja smo da njegov mandat pripada političkoj stranci s obzirom da ga je ista indirektno imenovala.

Preporuka: S obzirom da ovo pitanje nije regulisano Izbornim zakonom niti drugim zakonskim propisom, smatramo potrebnim da se Statutom Općine precizno utvrdi procedura i način postupanja u vezi sa ovim i sličnim pitanjima.

 

Nedjelja
24. Februar 2019.

Februar, 2019
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING