Poziv općinama za učešće u Projektu modernizacije vodnih usluga

19.Feb.2024.
slika

Projekat Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini odnosi se na jačanje institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda, odnosno u oblasti vodnih usluga (vodosnabdjevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda) sa namjerom osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu koja osigurava kvalitet isporuke vodnih usluga. Kroz projekat je predviđena realizacija različitih aktivnosti radi održivosti ulaganja u vodne usluge i povećanje efikasnosti rada javnih komunalnih poduzeća koja se bave pružanjem vodnih usluga u Federaciji BiH i jačanja Osnivača poduzeća (općina, grad ili kanton) koja pružaju vodne usluge (u daljem tekstu: Osnivač).

Projekat se sastoji od tri komponente:

Komponenta 1:   Modernizacija regulatornog i institucionalnog okvira za pružanje vodnih usluga

Komponenta 2:   Jačanje Osnivača u okviru pružanja vodnih usluga

Komponenta 3:   Kapitalni investicioni projekti

Kompletan javni poziv možete naći na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva https://fmpvs.gov.ba/2024/02/16/poziv-opcinama-za-ucesce-u-projektu-modernizacije-vodnih-usluga-2/