Dan Grada Gradačac

03.Sep.2021.
Datum događaja
22.10.2021, Cijeli dan
22.10.2022, Cijeli dan
22.10.2023, Cijeli dan
22.10.2024, Cijeli dan
Gradačac

22. oktobar/listopad - Dan Grada Gradačac. Tog dana u odbrani Gradačca 1992. godine zaustavljen je «Oklopni voz» na prilazu gradu.

http://gradacac.ba

Grb Grada Gradačac
Grb Grada Gradačac