Dan Grada Lukavac

03.Sep.2021.
Datum događaja
18.09.2021, Cijeli dan
18.09.2022, Cijeli dan
18.09.2023, Cijeli dan
Lukavac

18. septembar/rujan - Dan Grada Lukavac. Značaj ovog datuma je u činjenici da je 1995. godine oslobođena cijela teritorija Lukavca.

https://opcina.lukavac.ba/

Grb Općine Lukavac
Grb Općine Lukavac