Dan Općine Fojnica

09.Feb.2021.
Datum događaja
18.03.2021, Cijeli dan
18.03.2022, Cijeli dan
18.03.2023, Cijeli dan
18.03.2024, Cijeli dan
Fojnica

18. mart/ožujak - Dan Općine Fojnica. Ovaj datum je uzet za obilježavanje Dana Općine jer se u dokumentima dubrovačkih trgovaca na taj dan 1365. godine prvi put spominje grad Fojnica.