Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije

26.Nov.2021.
Datum događaja
30.11.2021, Cijeli dan

Sjednica Komisije ekonomski razvoj općina i gradova i finansije

Vrijeme održavanja: utorak, 30.11.2021. godine sa početkom u 10h

Odgovorna osoba: Halko Basarić