Obuka za vijećnike Općina Centar Sarajevo - ReLOaD2

16.Mar.2023.
Datum događaja
21.03.2023, Cijeli dan

Obuka za vijećnike Općine Centar Sarajevo u okviru projekta ReLOaD2 na temu:

"Učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou"

Ciljevi obuke su upoznavanje vijećnika sa važnosti i oblicima učešća građana i organizacija civilnog društva (OCD) u donošenju odluka doprinijeti transparentnosti i većem uticaju građana i OCD na procese donošenja odluka u JLS

Mjesto održavanja: Općina Centar sarajevo, sala vijeća

Datum i vrijeme: 21.03.2023. sa početkom u 11h

Trener:

  • Dr.sc. Amila Koso, direktorica JU „Centar za kulturu, sport i informisanje" Visoko, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine