Direktorica Saveza Vesna Travljanin ugostila univerzitetskog profesora dr. Satoshi Tanaku

26.Feb.2024.
Satoshi Tanaka

U prostorijama Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine dana 23.2.2024. godine održan je sastanak-intervju između direktorice Saveza Vesne Travljanin i univerzitetskog profesora političkih nauka iz Kyota dr. Satoshi Tanake koji je doktorirao međunarodnu javnu politiku na Univerzitetu u Osaki u Japanu.

Na Satošijevu molbu u cilju realizacije istraživanja „Politika decentralizacije u Bosni i Hercegovini pokrenuta od Evropske Unije i njen uticaj na lokalnu upravu“ razgovaralo se o raznim temama kao sto su saradnja među općinama u BiH, odnos Saveza općina i gradova i drugih nivoa vlasti (kanton, federacija), odnos Saveza općina i gradova Federacije BiH sa Savezom općina i gradova Republike Srpske, finansiranje Saveza, saradnja sa evropskim organizacijama, te sam rad Saveza, funkcija i misija.

Satoši se najviše interesirao o radu Saveza kao i njegovoj ulozi u sistemu lokalne samouprave. Direktorica Saveza je objasnila strukturu i hijerarhiju Saveza, proces donošenja odluka i na koji način Savez zastupa jedinice lokalne samouprave i njihova prava.

U nastavku razgovora upoređeni su nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini i Japanu, te se govorilo o kulturološkim razlikama naroda dviju država. Intervju je uspješno realizovan i razmijenjene su kontakt informacije u cilju dalje saradnje.