Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije (DEI) za mjesec juni

26.May.2022.
dei

Direkcija za evropske integracije (DEI) u junu organizuje sljedeće obuke:

 

3. juni 2022. godine

„Programi teritorijalne saradnje“

Rok za prijavu učešća: 27.5.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Bihać

 

8. i 9. juni 2022. godine

„Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija“

Rok za prijavu učešća: 3.6.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo

 

15. juni 2022. godine

„Komuniciranje o procesu evropskih integracija“

Rok za prijavu učešća: 10.6.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo

 

17. juni 2022. godine

„Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija“

Rok za prijavu učešća: 14.6.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo

 

Sve detaljne informacije o obukama i načinu prijave dostupne su na: https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7?page=1