Kreiran prvi output u sklopu projekta „Building capacities for innovation in the eco-social entrepreneurship education“ (BC4ESE)

15.Dec.2022.
BC4ESE

Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama kreirala je prvi output u sklopu projekta „Building capacities for innovation in the eco-social entrepreneurship education“ (BC4ESE). Projekt je sufinansiran kroz ERASMUS+ program Evropske Unije i provodi se od januara 2022. do januara 2025. godine, a provodi ga konzorcij partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Belgije, Crne Gore, Srbije i Kipra.

Tema projekta je neformalno obrazovanje mladih za eko-društveno poduzetništvo, a glavne aktivnosti usmjerene su na razvoj inovativnih alata i metodologija u području digitalnog obrazovanja mladih te jačanje kapaciteta organizacija koje rade sa mladima.

U ovom outputu - e-knjizi cilj je bio dati uvid u eko-socijalnu ekonomiju u zemljama EU i partnerskim zemljama zapadnog Balkana.

Knjigu je moguće pronaći putem sljedećeg linka: https://ecosocent.eu/eco-social-entrepreneurship-analysis-needs-obstacles-and-good-practices/

Aktivnosti projekta moguće je pratiti putem stranica:
www.ecosocent.eu
www.facebook.com/bc4ese