On line Konferencija weTHINK o cirkularnosti otpada: Smanjenje deponija i budućnost alternativnih goriva

05.Dec.2022.
cirkularnosti otpada

Konferencija weTHINK o cirkularnosti otpada: Smanjenje deponija i budućnost alternativnih goriva okuplja sve ključne zainteresovane strane (ministre, javne službenike, općine, industrijska udruženja, kompanije za sakupljanje otpada, kompanije za reciklažu/tretman) radi redovne razmene tehničkog, operativnog i strateškog znanja i najboljih praksi o upravljanju otpadom u Evropi.

Konferencija je u on line formatu i održava se 13. decembra u trajanju od 10h do 13h.

Link za registraciju here