NAJAVA - Savez općina i gradova FBiH u narednom periodu organizira niz radionica

05.Nov.2018.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu svojih redovnih aktivnosti organizira i niz radionica koje s uspjehom vode predstavnici Saveza.

Tema za predstojeće tri radionice će biti „Unapređenje komunikacije između jedinica lokalne samouprave i organizacije civilnog društva" biće upriličena 06. novembra/studenog 2018. godine u Vitezu, potom, dan kasnije u Kaknju, 8. u Vogošći i 12. novembra/studenog 2018. godine u Gradačcu. Radionica se organizira u sklopu projekta ReLOaD.

U okviru istog projekta u Maglaju će se 6. novembra/studenog održati obuka vijećnika na temu: "Učešće građana i OCD u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou".

U Bijeljini će 05. i 06. novembra/studenog 2018. godine biti organizirana radionica na temu „Akademija za lidera" koju Savez općina i gradova Federacije BiH provodi zajedno sa Savezom opština i gradova RS, uz podršku Vijeća Evrope.

Također će se krajem novembra/studenog održati radionica za Mrežu praktičara za upravljanje lokalnim razvojem, kao i obuka za vijećnike Gradskog vijeća Zenica na temu „Upravljanje lokalnim razvojem", a o čemu ćete detaljnije biti obaviješteni u narednom periodu.