Obavijest o održavanju obuke „Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ u organizaciji Direkcije za evropske integracije (DEI)