Obuka na temu „LOD Metodologija – primjena u praksi“

04.Dec.2017.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Regionalnog projekta lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) održaće jednodnevnu obuku na temu „LOD Metodologija - primjena u praksi". Obuka će se održati 12. decembra/prosinca ove godine u Vogošći, Hotel Sunce sa početkom u 10:00 sati.

Obuka se realizira za pet partnerskih jedinica lokalne samouprave u projektu ReLOaD, i to: Centar Sarajevo, Gradačac, Kakanj, Vitez i Vogošća.  

Cilj obuke je da se ReLOaD koordinatori, zamjenici koordinatora, i drugi općinski službenici koji će primjenjivati LOD Metodologiju upoznaju sa njenima sadržajem i načinom provedbe.  

Obuku mogu pohađati po tri osobe iz svake navedene partnerske općine, a rok za prijavu je 7. decembra/prosinca 2017. godine. Kontakt osoba u Savezu je Edin Demirović, dino@sogfbih.ba .  

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je inicijativa Evropske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). U projekat je uključeno 50 gradova i općina u šest zemalja Zapadnog Balkana. Iz FBiH u projektu ReLOaD uključeno je 11 JLS. U periodu od tri godine koliko projekat traje, od 1.02.2017. do 1.02.2020. godine, 38.000 građana će imati koristi od 200 projekata koji će biti realizovani u skladu sa lokalnim prioritetima.