ODRŽAN SASTANAK O UNAPREĐENJU KOMUNIKACIJE IZMEĐU JLS I OCD

25.Dec.2018.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održao je u Travniku jučer, 24.12.2018. godine sastanak na temu: „Potencijalni oblici poboljšanja saradnje između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono-komunikacijsko-tehnološkog rješenja". Radionici su prisustvovali predstavnici Općine Travnik i organizacija civilnog društa sa područja općine Travnika. 

Cilj sastanka jeste utvrditi zadovoljstvo korisnika sa aktuelnim oblikom komuniciranja koji se primjenjuje u Općini Travnik te da li postoji potreba i mogućnost za njegovim unapređenjem.

Na sastanku se moglo čuti kako Općina ima izrazito razvijenu saradnju sa OCD u pogledu njihovog informisanja, te u tom pogledu organizacije su izrazito zadovoljne. Općina Travnik je izradila novu web stranicu sa novim dizajnom koja je vrlo ažurna, lako koristiva sa podstranicom za OCD koja se redovno ažurira, te servis 48 sa kojim su učesnici zadovoljni. Općina ima uveden mail za pitanja građana na koji se odgovara u roku od 48 sati.

Predstavnici OCD iznijeli su mišljenje da je potrebno unaprijediti komunikaciju sa drugim nivoima vlasti u svrhu redovnog informisanja u vezi sa javnim pozivima. Također, svako unaprijeđenje koje će komunikaciju učiniti učinkovitom, dvosmjernom i u realnom vremenu doprinijeće jačanju partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva.

Ovo je deseti u nizu sastanaka koji realizira Savez općina i gradova Federacije BiH na ovu temu u partnerskim ReLOaD općinama. Naredni i poslednji održaće se u Općini Stari Grad Sarajevo.

Sastanak je održan u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" čije aktivnosti se naslanjaju na projekat ReLOaD. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP).