Održan seminar na temu „Odnosi sa javnostima u jedinicama lokalne samouprave“

15.Dec.2023.
PR

U organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 14. decembra 2023. godine u Bijeljini, Etno selo „Stanišić“ održan je seminar na temu „Odnosi sa javnostima u jedinicama lokalne samouprave“.

Seminar je vodio Željko Vojinović, stručnjak za odnose sa javnošću koji je na interaktivan način obradio teme od praktičnog značaja iz ove oblasti.

Cilj seminara je bio da se učesnicima prenesu nova znanja i vještine iz oblasti odnosa sa javnošću i time poboljša interna i eksterna komunikacija općina i gradova. Učesnici su imali priliku da dobiju dodatna znanja i vještine iz oblasti uloge i značaja odnosa s javnošću, verbalne i neverbalne komunikacija, funkcije PR komunikacije u jedinicama lokalne samouprave, te istraživanja u odnosima sa javnostima.

Na seminaru su učešće uzeli uposlenicima službi za odnose s javnošću jedinica lokalne samouprave iz oba entiteta.

Predavač, Željko Vojinović je direktor agencije za politički menadžment i marketing SENAT, član Udruženja novinara Srbije i Međunarodne federacije novinara. Autor je, realizator i savjetnik, brojnih političkih kampanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Autor je knjige "Od kandidata do odbornika“, kao i brojnih stručnih radova iz oblasti političkog marketinga i menadžmenta.

Seminar je održan u okviru Projekta "Jačanje saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini", kojeg finansira Kraljevina Švedska i Švajcarska Konfederacija.