ODRŽANA PRVA ReLOaD KONFERENCIJA

04.Oct.2018.

Prva ReLOaD konferencija koja je održana 20. i 21. septembra u Skoplju predstavila je iskustva saradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva sa fokusom na transparentno finansiranje organizacija civilnog društva širom zapadnog Balkana. Dvodnevnu konferenciju otvorili su ministar lokalne samouprave Suhejl Fazliu, gospođa Liselotte Isaksson, šef sektora - civilno društvo i socijalna inkluzija, regionalna saradnja i programi za zapadni Balkan, DG NEAR, Evropska komisija i gospođa Narine Sahakyan, zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a.

Konferencija je okupila više od 80 praktičara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije kako bi razgovarali o kvalitetnim i transparentnim dodjelama sredstava organizacija civilnog društva.

"Građani zemalja zapadnog Balkana žele da budu dio Evropske unije. Da žive u demokratskim društvima, sa razvojnim izgledima, sa dobrim obrazovanjem, zdravljem, dijeljenjem zajedničkih vrijednosti, izgradnjom mostova sa svojim susjedima, sa građanima Evrope. Stoga, pozdravljam saradnju na svim nivoima u rješavanju ovih izazova. Mi smo jači kada pomažemo jedni drugima na putu našeg članstva u Evropskoj uniji", rekao je ministar Fazliu.

Predstavnica Evropske komisije Liselotte Isaksson, napomenula je da lokalne vlasti trebaju postati svjesnije o resursima koje ima civilni sektor, a civilni sektor treba biti više pripremljen za implementaciju projekata kako bi mogli raditi zajedno i poboljšati usluge u općinama širom Zapadnog Balkana.

Zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a Narine Sahakyan naglasila je da oćtine imaju velike izazove u pružanju brige za ugrožene i marginalizovane grupe. Ovaj program pokriva 50 općina iz regiona, koji će uz finansijsku podršku EU i u saradnji sa civilnim sektorom moći pružiti dodatne socijalne usluge za 40 000 građana kojima je najviše potrebna.

Ispred Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u radu konferencije učestvovala je direktorica Saveza, gđa Vesna Travljanin, član Partnerskog odbora projekta ReLOaD.

Konferencija je održana u organizaciji Regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), u saradnji sa UNDPom u Skoplju. Podržana je i finansirana od strane Evropske unije sa ciljem jačanja partnerstva između lokalnih vlada i OCD na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na transparentno finansiranje OCD-a širom regiona.