Održana radionica na temu "Socijalno mapiranje - LNOB metoda mapiranja"

23.Nov.2021.
Konferencija 23.11.2021.

U Sarajevu je 23. novembra održana radionica na temu „Socijalno mapiranje – LNOB metoda mapiranja“, u sklopu projekta „Socijalna prava za ranjive grupe (SoRi II)“, u organizaciji GIZ-a (Njemačkog društva za međunarodnu saradnju). Na radionici su predstavljeni rezultati prikupljenih podataka iz socijalnog mapiranja na području dvije lokalne zajednice iz BiH, Jajca i Bijeljine.

Radionici su prisustvovali predsjedavajući koordinacionog tijela za implementaciju SDG BiH (Ciljevi održivog razvoja), Ured Ombudsmana BiH, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, predstavnici centara za socijalni rad, NVO koje rade na poboljšanju položaja romske populacije, te predstavnici Saveza općina i gradova Federacije BiH i Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Na radionici su razmatrane mogućnosti unapređenja oblasti socijalnih usluga, kao i mehanizmi za poboljšanu vertikalnu koordinaciju i razmjenu prikupljenih podataka na lokalnom nivou sa nadležnim institucijama na entitetskom/državnom nivou, u cilju unapređenja politika utemeljenih na dokazima s fokusom na LNOB (Leave No One Behind) kategorije.