Održana zajednička sjednica komisija Saveza općina i gradova Federacije BiH

19.May.2023.
Komisije, Sarajevo 18.05.2023

Zajednička sjednica komisija Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je održana 18.05.2023. godine u hotelu „Art“ u Sarajevu. Na dnevnom redu su se našle, između ostalih, prezentovanje nacrta izvještaja Garantiranje lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koji su radili konsultant Vijeća Evrope, gospodin Jans Woelk i lokalni konsultant Vijeća Evrope, gospođa Adelina Džanković, te informisanje članova Komisije o pripremi Zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, kao i upoznavanja članova Komisije sa zaključcima sa 2. i 3. sastanka Mreže za internu reviziju Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Na sjednici su sudjelovali članovi Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije i Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave.

Gospođa Adelina Džanković je upoznala članove Komisije za nacrtom izvještaja: garantiranje lokalne autonomije u Federaciji BiH kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Navela je veliki problem harmonizacije zakonskih propisa sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine je donesen 2006. godine kao lex specialis u pogledu organizacije lokalne samouprave. Vlasti moraju njegove principe i odredbe primjenjivati u potpunosti i dosljedno, a ne selektivno. Finalni nacrt izvještaja biće prestavljen na sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, koja će se održati 30.05.2023. godine u Neumu.

Na sjednici je razmatra i inicijativa za slanjem apela za pomoć općinama i gradovima iz Unsko-sanksog kantona koji su pogođeni nedavnim poplavama, a koje su proglasile stanje prirodne nesreće: gradovi Bihać i Bosanka Krupa, te općina Sanski Most.

Na sjednici je takođe razmatrana i Inicijativa Općine Zavidović vezano za autentično tumačenje Zakona o porezu na promet nekretnina Zeničko-dobojskog kantona. Stav članova komisija je da se u konkretnom slučaju radi o propisu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koji je donesen 2009. godine, da je na isti već dato autentično tumačenje 2011. godine, te da je potrebno da se postupa u skladu sa datim autentičnim tumačenjem.

Na sjednici je razmatrano i pitanje inicijative Općine Centar Sarajevo vezano za Zakon o obrtu u Federaciji BiH, gdje se javlja problem u primjeni člana 37. stav (1) tačka I) i tačka m) navedenog Zakona, a koje se odnose na postupanje Porezne uprave Federacije BiH. Savez općina i gradova Federacije BiH će uputiti urgenciju prema Poreznoj upravi Federacije BiH da krenu u implementaciju Zakona o obrtu u FBiH, te da regulištu prestanak obavljanja obrta ako duže od šest mjeseci ne ostvaruje prihod niti rashod, nakon što Porezna uprava Federacije BiH provjeri i utvrdi razloge neostvarivanja prihoda.