Panel diskusija na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“

18.Apr.2024.
baner

na zahtjev Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeće Evrope je angažiralo eksperte koji su izradili Izvještaj „Garancija lokalne autonomije u FBiH kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi – stručno mišljenje i preporuke“. Izvještaj, između ostalog, predstavlja stručni odgovor na mišljenje Federalnog ministarstva pravde i stav upravne inspekcije u pogledu utvrđivanja nadležnosti za donošenje odluke o organizaciji službi jedinica lokalne samouprave i donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave.

Kako bismo pokrenuli proces šire rasprave sa svrhom konačnog rješenja otvorenih pitanja koja u nekim slučajevima predstavljaju prepreku za međusobno uvažavanje i saradnju organa vlasti u jedinicama lokalne samouprave, a što je prepoznao navedeni Izvještaj, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Vijećem Evrope organizaira jednodnevnu panel diskusiju. Panel diskusija će se održati 25.04.2024. godine u Sarajevu, hotel Ibis sa početkom u 11h.

Dugoročni cilj panel diskusije je otvoriti dijalog sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o njihovoj zakašnjeloj obavezi harmonizacije zakona sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine uvažavajući poseban karakter ovog Zakona u odnosu na opće zakonodavstvo.

Rad Panel diskusije će biti sadržan kroz tri panel sesije:

Panel 1: Poseban karakter Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Panel 2: Utvrđivanje i organizacija rada službi za upravu i drugih službi jedinica lokalne samouprave

Panel 3: Odnos viših nivoa vlasti prema nadležnostima i finansiranju lokalnog nivoa vlasti

Paneli će se održavati jedan za drugim uz izlaganje uvaženih predstavnika Vijeća Evrope, zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, univerzitetskih profesora, istaknutih pravnika, (grado)načelnika, vijećnika, nezavisnih eksperata i drugih.