Poziv općinskim/gradskim praktičarima za prijavu resursne osobe za oblast ''Razvoj općinske infrastrukture i upravljanje imovinom“

23.Nov.2021.

Mreža asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti jugoistočne Evrope (Nalas) pozvala je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine da kandiduje svog predstavnika/resursnu osobu za učešće na radionici ''Razvoj općinske infrastrukture i upravljanje imovinom'' koja će se održati u periodu od 14. do 17. decembra u Beogradu. Ova radionica se organizuje u saradnji sa sljedećim organizacijama: UNDESA, UNOPS, UNCDF, NALAS i GIZ.

Radionica će okupiti predstavnike općina i udruženja lokalnih vlasti iz 12 ekonomija širom jugoistočne Evrope. Svrha radionice je izgradnja kapaciteta za poboljšanje pristupačnosti, otpornosti i održivosti sredstava općinske infrastrukture u cilju podrške Ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Nakon uspješnog ispunjavanja zahtjeva Radionice, kapaciteti ove resursne osobe će se koristiti u predstojećim aktivnostima u svrhu dalje razmjene znanja i alata u lokalnom kontekstu.

Resursna osoba treba da posjeduje sljedeće kompetencije:

  • Iskustvo u radu (minimalno 10godina), u lokalnoj samoupravi na poslovima vezanim za općinsku/gradsku infrastrukturu  i upravljanje imovinom
  • poželjno iskustvo u radu sa nevladinim i međunarodnim organizacijama
  • Jezičke vještine: Tečno znanje engleskog jezika.
  •  IT vještine: MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Kandidat treba da ima univerzitetsku diplomu u relevantnoj oblasti (ekonomija i menadžment, tehničke i društvene nauke)

Ostalo: Blagovremenost, fleksibilnost, sposobnost rada u kratkim rokovima.

Zainteresovani kandidati trebaju poslati svoj CV na sljedeću adresu: savez@sogfbih.ba

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti saglasnost načelnika/gradonačelnika.

Krajnji rok za dostavu prijave je 28.11.2021 do 12.00 sati.