RCDN Webinar „Saradnja općina i javnih vodovodnih preduzeća u pružanju vodnih usluga za vrijeme COVID-19 pandemije“

07.May.2020.
RCDN logo

Zainteresovani ste da saznate više o izazovima koje je pandemija COVID-19 donijela u upravljanju vodnim uslugama? Koja su moguća rješenja? Da li saradnja općina / gradova i javnih vodovodnih preduzeća pomaže u boljem rješavanju izazova?

Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH pozivaju općinske / gradske službenike koji rade sa vodovodnim preduzećima na webinar na temu:

„Saradnja općina / gradova i javnih vodovodnih preduzeća u pružanju vodnih usluga za vrijeme COVID-19 pandemije"

Datum održavanja webinara: 12. maj/svibanj 2020. (Utorak)

Vrijeme: 14:00-15:30h

Platforma: Microsoft Teams, koristite ovaj LINK

Jezik: Bosanski/Srpski/Hrvatski/Crnogorski

Učesnici webinara su predstavnici općina / gradova i javnih vodovodnih preduzeća, predstavnici saveza lokalne samouprave i udruženje vodovodnih preduzeća iz četiri zemlje Zapadnog Balkana: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.