SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FBIH REALIZIRAO SEDAM NOVIH OBUKA ZA VIJEĆNIKE U PARTNERSKIM ReLOaD OPĆINAMA/GRADOVIMA

13.Jul.2018.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", tokom juna/lipnja i jula/srpnja mjeseca ove godine organizirao je sedam obuka na temu: "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou". Obuke su provedene u partnerskim općinama i gradovima u projektu ReLOaD, i to: Vitez (20.06.2018.), Jablanica i Vogošća (21.06.2018.), Tuzla (25.06.2018.), Travnik (4.07.2018.), Kakanj (5.07.2018.) i Centar Sarajevo (12.07.2018.). Tokom septembra/rujna obuke će se održati još u općinama: Gradačac, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Maglaj.

Na provedenim obukama angažovani su treneri koji izabrani putem javnog poziva i koji su prošli trening trenera, i to: dr.sci Drago Martinović, Ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke; dr.sci Muamer Hodžić; Amra Hamzić, rukovodilac Službe za internu reviziju - glavni interni revizor, Grad Tuzla; Selma Velić, šefica Sektora za lokalni razvoj, Općina Stari Grad Sarajevo.

Cilj obuka je bio upoznati vijećnike sa važnošću, prednostima i oblicima građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa primjerima iz prakse kada je riječ o učešću građana i OCD u donošenju odluka, sa posebnim akcentom na mogućnosti ranog uključivanja u ove procese.

Modul obuke je pripremljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Aktivnosti projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" naslanjaju se na projekat ReLOaD.

Slike sa svih obuka možete pogledati na sljedećem linku: https://flic.kr/s/aHsmefUdHJ