Obavještenje o održavanju 6. sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

25.Jan.2023.

Šesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine će se održati 31.01.2023. godine u hotelu „BLANCA“ na Vlašiću (Travnik), sa početkom u 11.00 sati.

Članovi Predsjedništva Saveza će ovom prilikom biti upoznati sa zaključcima sa održanih sjednica skupštinskih Komisija Saveza o različitim pitanjima od značaja za jedinice lokalne samouprave.

URBACT
Za period 2021-2027., URBACT IV se naslanja na prethodne programe i sadrži još više m...Pročitaj više
Vijest | 20.01.2023.
coe
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope objavio je poziv za prijavu – uspostava Radne...Pročitaj više
Vijest | 20.01.2023.