Covid-19

Gregor Jurišić, viši suradnik za finansijska pitanja u Savezu općina i gradova u FBiH bio je gost...
Vlada FBiH
Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku da 3...
RCDN Webinar 12.05.2020
Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanj...
WHO Smjernice
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO-a) objavila smjernice za lokalne vlasti povodomo Covid-a 1...
RCDN logo
Zainteresovani ste da saznate više o izazovima koje je pandemija COVID-19 donijela u upravljanju ...