Prilog 10. Održavanje čistoce na javnim površinama i gradskim ulicama