Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum Sortiraj uzlazno
Regional workshop on “Urban adaptation, resilience and SECAP adaptation component” 2023 Prezentacije pdf/2.64 MB 08.03.2023.
Regional workshop on “Urban adaptation, resilience and SECAP adaptation component” 2023 Prezentacije pdf/6.52 MB 08.03.2023.
Bilten broj 284 Bilteni pdf/2.15 MB 03.02.2023.
Alatke za lokalne samouprave za implementaciju Cilja #5 (SDG) za rodnu ravnopravnost Međunarodni dokumenti, Politike pdf/5.92 MB 01.02.2023.
Operativni priručnik za kreditnu liniju Priručnici pdf/1.73 MB 26.01.2023.
Operativni priručnik za kreditnu liniju Priručnici pdf/1.64 MB 26.01.2023.
Analiza nadležnosti za javne rashode u JLS Priručnici pdf/2.7 MB 26.01.2023.
Analiza nadležnosti za javne rashode u JLS Priručnici pdf/2.48 MB 26.01.2023.
Analiza uticaja pandemije Priručnici, Publikacije pdf/4.27 MB 26.01.2023.
Lista zgrada na koje se ne odnose obaveze ispunjenja minimalnih zahtjeva za energijske karakteristike zgrada Ostalo pdf/886.06 KB 25.01.2023.
Direktiva 2009/28/EC o promicanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora Međunarodni dokumenti, Zakoni i podzakonski akti pdf/1.19 MB 25.01.2023.
Direktiva 2010/31/EC o energetskoj učinkovitosti zgrada Međunarodni dokumenti, Zakoni i podzakonski akti pdf/908.45 KB 25.01.2023.
Direktiva 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama Međunarodni dokumenti, Zakoni i podzakonski akti pdf/897.37 KB 25.01.2023.
Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine Zakoni i podzakonski akti pdf/121.64 KB 25.01.2023.
Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine Zakoni i podzakonski akti pdf/130.71 KB 25.01.2023.
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine Zakoni i podzakonski akti pdf/505.98 KB 25.01.2023.
Zakon o energetskoj efikasnosti u Federaciji BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/524.6 KB 25.01.2023.
Gender akcioni planovi JLS pdf/1.33 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/1.4 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/1.01 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS docx/373.67 KB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/1.36 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/924.2 KB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/2.1 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/1.6 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/5.97 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/526.54 KB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/1.69 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/1.23 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/2.81 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/1.91 MB 19.12.2022.
Gender akcioni planovi JLS pdf/308.29 KB 19.12.2022.
Compendium of Gender Responsive Budgeting: Best Practices for Practitioners on Local Level in South East Europe Publikacije pdf/5.07 MB 19.12.2022.
Analiza regulatornog statusa mjesnih zajednica u 11 partnerskih JLS Ostalo pdf/2.03 MB 13.12.2022.
Bilten broj 283 Bilteni pdf/1.71 MB 09.12.2022.
Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu Politike pdf/2.56 MB 03.11.2022.
Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu Politike pdf/2.58 MB 03.11.2022.
Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu Politike pdf/2.56 MB 03.11.2022.
Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava Politike pdf/1.62 MB 03.11.2022.
Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava Politike pdf/1.6 MB 03.11.2022.
Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava Politike pdf/1.59 MB 03.11.2022.
Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisija za ravnopravnost spolova Politike pdf/1.53 MB 03.11.2022.
Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisija za ravnopravnost spolova Politike pdf/1.54 MB 03.11.2022.
Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisija za ravnopravnost spolova Politike pdf/1.53 MB 03.11.2022.
Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/258.82 KB 03.11.2022.
Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/179.39 KB 03.11.2022.
Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/306.27 KB 03.11.2022.
Inclusive social approaches - good practices of South-East Europe Municipalities Publikacije pdf/4.36 MB 03.11.2022.
Bilten broj 282 Bilteni pdf/1.8 MB 21.10.2022.
Bilten broj 281 Bilteni pdf/3.51 MB 15.07.2022.