Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum Sortiraj uzlazno
Fact sheet_ENG Benchmarking.pdf Publikacije pdf/717.92 KB 22.02.2021.
Fact sheet_BHS Benčmarking.pdf Publikacije pdf/736.23 KB 22.02.2021.
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada Zakoni i podzakonski akti, Odluke pdf/40.33 KB 19.02.2021.
GO WASH letak za djecu 2 Savjeti pdf/970.31 KB 19.02.2021.
GO WASH letak za djecu 1 Savjeti pdf/925.6 KB 19.02.2021.
eng GOAL WASH letak vijecnici 24-03-2017 Međunarodni dokumenti, Savjeti pdf/130.25 KB 19.02.2021.
eng GOAL WASH letak korisnici 24-03-2017 Savjeti, Međunarodni dokumenti pdf/147.69 KB 19.02.2021.
bcs GOAL WASH letak vijecnici 22-03-2017 Savjeti pdf/130.2 KB 19.02.2021.
bcs GOAL WASH letak korisnici 22-03-2017 Savjeti pdf/152.71 KB 19.02.2021.
Da li se projekti izgradnje komunalne infrastrukture mogu finansirati iz vodnih naknada Savjeti docx/12.43 KB 19.02.2021.
Koji su razlozi pokretanja inicijative i koju ulogu bi u FBIH imalo Regulatorno tijelo Savjeti docx/13.95 KB 19.02.2021.
Dodatne informacije o kvaliteti vode za piće Savjeti docx/12.64 KB 19.02.2021.
Je li bolje piti vodu iz vodovoda ili Savjeti docx/12.1 KB 19.02.2021.
Jesmo li nakon ulaska u EU obvezni privatizirati vode Savjeti docx/13.68 KB 19.02.2021.
Savjeti JKP potrošačima – Šta nam govori boja vode Savjeti docx/18.97 KB 19.02.2021.
Savjeti JKP potrošačima Savjeti docx/14.54 KB 19.02.2021.
Mikroplastika i životna sredina Savjeti docx/12.51 KB 19.02.2021.
EurEau Smanjenje uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu Međunarodni dokumenti, Savjeti pdf/449.96 KB 19.02.2021.
EurEau Reduction of the Impact of Certain Plastic Products on the Environment Međunarodni dokumenti, Savjeti pdf/235.52 KB 19.02.2021.
Study on the best administrative positioning of the regulatory body Međunarodni dokumenti pdf/938.04 KB 19.02.2021.
Studija o najboljem nacinu pozicioniranja regulatornog tijela pdf/1.2 MB 19.02.2021.
Lista projekata i linkovi MEG, GoWASH, RCDN, Aquasan docx/76.23 KB 19.02.2021.
Tariff setting methodology for water supply and sewerage services in Bosnia and Herzegovina Međunarodni dokumenti, Priručnici pdf/957.8 KB 19.02.2021.
Metodologija za odredivanje cijene usluga vodosnabdijevanja vodoopskrbe i kanalizacije u BiH Priručnici pdf/1019.39 KB 19.02.2021.
Asset Management Toolkit. bos Priručnici pdf/1 MB 19.02.2021.
Asset Management Toolkit engl Međunarodni dokumenti, Priručnici pdf/1.2 MB 19.02.2021.
Prilozi od 1. do 11. Zakoni i podzakonski akti doc/1.03 MB 19.02.2021.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Zakoni i podzakonski akti docx/21.35 KB 19.02.2021.
Stara Direktiva o kvaliteti vode za kupanje - 76 160 EEC - neslužbeni prijevod Međunarodni dokumenti pdf/51.47 KB 19.02.2021.
Nova Direktiva o kvaliteti vode za kupanje Međunarodni dokumenti pdf/98.99 KB 19.02.2021.
Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - 91 271 EEC - neslužbeni prijevod Međunarodni dokumenti pdf/90.7 KB 19.02.2021.
Direktiva o kvaliteti vode za piće - 98 83 EC - neslužbeni prijevod Međunarodni dokumenti pdf/137.45 KB 19.02.2021.
DIRECTIVE 2000 60 EC - Water Framework Directive Međunarodni dokumenti pdf/433.67 KB 19.02.2021.
Council Directive 98 83 EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption Međunarodni dokumenti pdf/293.56 KB 19.02.2021.
Council Directive 91 271 EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment Međunarodni dokumenti pdf/216.19 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Zeničko-dobojski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/298.58 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Zapadnohercegovački kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/23.71 MB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Unsko-sanski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/176.36 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Tuzlanski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/129.21 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Srednjobosanski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/194.48 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Kanton Sarajevo) Zakoni i podzakonski akti pdf/147.39 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Hercegovačko-neretvanski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/354.51 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Bosansko-podrinjski kanton) Zakoni i podzakonski akti pdf/702.89 KB 19.02.2021.
Zakon o vodama (Kanton 10) Zakoni i podzakonski akti pdf/275.64 KB 19.02.2021.
Odluka o zaštiti izvorišta vrela Krupić Zakoni i podzakonski akti, Odluke pdf/3.56 MB 19.02.2021.
Zakon o vodama Sluzbene novine FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/545.23 KB 19.02.2021.
Uredba o vrstama i sadržzaju planova zastite od stetnoga djelovanja voda Zakoni i podzakonski akti pdf/183.07 KB 19.02.2021.
Uredba o uslovima ispustanja otpadnih v u okolis i sist javne kanalizac Zakoni i podzakonski akti pdf/274.75 KB 19.02.2021.
Uredba o opasnim i stetnim materijama u vodama Zakoni i podzakonski akti pdf/182.54 KB 19.02.2021.
Uredba o nacinu dodjele prava za vadenje materijala iz vodotoka Zakoni i podzakonski akti pdf/87.71 KB 19.02.2021.