Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum Sortiraj uzlazno
Analiza stanja jednakosti i ravnopravnosti polova i nacrt izrade akcionog plana općine (PDF Prezentacija) Prezentacije pdf/199.56 KB 16.08.2020.
Lokalna politika prema mladima (PDF Prezentacija) Prezentacije pdf/542.1 KB 16.08.2020.
Implementacija Zakona o ravnopravnosti spolova (PDF Prezentacija) Prezentacije pdf/264.01 KB 16.08.2020.
Izrada akcionog plana implementacije općinske strategije za mlade Federacije BiH (PDF Prezentacija) Prezentacije pdf/196.71 KB 16.08.2020.
Osnovni pojmovi vezani za ravnopravnost spolova FBiH (PDF Prezentacija) Prezentacije pdf/196.41 KB 16.08.2020.
Procjena uticaja projekta na okoliš - vodozahvati Savjeti pdf/416.61 KB 16.08.2020.
Procjena uticaja projekta na okoliš - gradnja i građevinski radovi Savjeti pdf/445.33 KB 16.08.2020.
Procjena uticaja projekta na okoliš - obrazovanje Savjeti pdf/424.56 KB 16.08.2020.
Procjena uticaja projekta na okoliš - upravljanje otpadom Savjeti pdf/444.67 KB 16.08.2020.
Tabela za raspodjelu projekata po godinama Ostalo xls/92.5 KB 16.08.2020.
Tabela za raspodjelu projekata po grupama Ostalo xls/97.5 KB 16.08.2020.
Tabela za izradu financijske projekcije xls/3.78 MB 16.08.2020.
Alat za obradu CIP rezultata xls/42 KB 16.08.2020.
Metode za izradu projekcije prihoda i rashoda pdf/358.33 KB 16.08.2020.
Model plana kapitalnih investicija u općinama Priručnici pdf/509.45 KB 16.08.2020.
Prijedlozi i sugestije Savjeti pdf/273.39 KB 16.08.2020.
Odluka o elektronskom poslovanju u internoj komunikaciji Odluke pdf/250.98 KB 16.08.2020.
Pravilnik o elektronskom poslovanju Pravilnici pdf/383.43 KB 16.08.2020.
Procedura kreiranja, potpisivanja, slanja, prijema i provjere digitalnih dokumenata Pravilnici pdf/304.02 KB 16.08.2020.
Procedura podnošenja zahtjeva i odobrenja digitalnog potpisa Pravilnici pdf/323.33 KB 16.08.2020.
Komentar prijedloga Zakona o elektronskom dokumentu Zakoni i podzakonski akti pdf/317.95 KB 16.08.2020.
Osvrt na prijedlog Zakona o elektronskom dokumentu Ostalo pdf/178.25 KB 16.08.2020.
Prijedlog Zakona o elektronskom dokumentu Zakoni i podzakonski akti pdf/137.58 KB 16.08.2020.
Vlastita procjena lokalne zajednice u vezi motivisanosti za projekte energetske efikasnosti Priručnici pdf/1.07 MB 16.08.2020.
NACRT Strategije razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole (PIFC) u FBiH Strategije
Okvirna direktiva o vodama - neslužbeni prijevod Međunarodni dokumenti
GeniYouth Publication Publikacije
Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim i primorskim područjima regiona Jugoistočne Evrope Publikacije
Dopis FMF vezan za Obrazac br. 3 - OSTVARENI PRIHODI OPĆINSKIH I GRADSKIH BUDŽETA
Tumačenje Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH
Priručnik za upravljanje velikim infrastrukturnim projektima u JLS (MEG) Priručnici, Publikacije
Kalendar SOGFBiH 2010 Ostalo