Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum Sortiraj uzlazno
Uredba o klasifikaciji voda Zakoni i podzakonski akti pdf/253.63 KB 19.02.2021.
Uredba o kategorizaciji vodotoka Zakoni i podzakonski akti pdf/257.16 KB 19.02.2021.
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o usl ispustanja otp v u okolis i sis jav kanaliz Zakoni i podzakonski akti pdf/214.11 KB 19.02.2021.
Strategija upravljanja vodama FBiH Zakoni i podzakonski akti, Strategije pdf/840.12 KB 19.02.2021.
Rjesenje o proglasenju zasticenih podrucja Zakoni i podzakonski akti pdf/3.54 MB 19.02.2021.
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ref odn ovlasteni lab za ispitivanje vod, sadrzaj i nacin davanja ovlastI Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/117.21 KB 19.02.2021.
Pravilnik o uvjetima i krit koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumen na osnovu koje se izdaju vodni akti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/237.65 KB 19.02.2021.
Pravilnik o utvrdivanju podrucja podloznih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/282.63 KB 19.02.2021.
Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/58.3 KB 19.02.2021.
Pravilnik o sadrzaju, obliku, uslovima, nacinu izdavanja i cuvanja vodnih akata Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/219.26 KB 19.02.2021.
Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodenja evidencije i dostavljanja podataka o kolic zahvac v Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/206.47 KB 19.02.2021.
Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljistu Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/235.29 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nacinu odrediv granice vod dobra i o postupku utvrd pripad zemlj cestice jav vod dobru Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/117.8 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nacinu i uvjetima ogranc prava koristenja jav vod dobra Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/135.75 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nac utvrd uslova za odredivanje zona sanit zastite i zastitnih mjera za izvorista vode za jav vodosnadb stanovnist Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/201.16 KB 19.02.2021.
Pravilnik o nac odrediv ekoloski prihvat protoka Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/166.67 KB 19.02.2021.
Pravilnik o monit u podruc podloznim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/269.85 KB 19.02.2021.
Pravilnik o minimumu sadrzine opceg akta o odrzav, korist i osmatranju vod objek Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/509.59 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nacinu odred ekoloski prihvatljivog protoka Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/123.2 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjeni pr o usl koje moraju ispunjavati ref odnosno ovlast labor za ispitiv voda, sadrzaj i nacin dav ovl Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/70.47 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjeni pr o usl koje moraju ispunj ref odn ovlast laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/66.03 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjeni Pr o sadrzaju, obliku, uslovima, nacinu izdavanja i cuvanja v akata Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/123.61 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama Pr o uvjetima koje moraju ispunjavati ref odnosno ovlast lab za ispit v, sadr i nac davanja ovlasti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/137.64 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama Pr o uvjetima i krit koje moraju zadov ovlast pravne osobe za obavljanje strucno-tehnickih poslova iz nadl agenc za v i nac izdavanja ovlast Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/29.48 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama pr o uvjetima i krit koje mora ispunjavati spec pravna osoba za provedbu mjera otklanjanja ili sprečavanja zagad v Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/61.69 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr o uslovima koje moraju ispunjavati ref, odn ovlast lab za ispitivanje v, sadr i nac davanja ovlasti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/137.64 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr o postupcima i mjerama u slucajevima akc na vodama i obalnom vodnom zemljištu Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/239.47 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr o nacinu obrac, postupku i rokovima za obrac i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/108.37 KB 19.02.2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pr o nacinu obrac, postupku i rokovima za obrac i placanje i kontroli izmirivanja obaveza Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/82.46 KB 19.02.2021.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati ref, odnosno ovlast lab za ispitivanje v, sad i nac davanja ovlasti Zakoni i podzakonski akti, Pravilnici pdf/128.88 KB 19.02.2021.
Odluka o vrsti i visini troškova rada Savjet vijeća vod područja Zakoni i podzakonski akti, Odluke pdf/44.26 KB 19.02.2021.
Odluka o visini posebnih vodnih naknada Zakoni i podzakonski akti, Odluke pdf/52.34 KB 19.02.2021.
Odluka o visini posebnih vodnih naknada Zakoni i podzakonski akti, Odluke pdf/52.34 KB 19.02.2021.
Odluka o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda Zakoni i podzakonski akti pdf/876.38 KB 19.02.2021.
Odluka o granicama riječnih bazena na teritoriju Federacije BiH Zakoni i podzakonski akti pdf/94.11 KB 19.02.2021.
Odluka o dopuni Odluke o visini posebnih vodnih naknada Zakoni i podzakonski akti pdf/45.82 KB 19.02.2021.
Lista propisa koji regulišu upravljanje vodama u FBiH Zakoni i podzakonski akti pdf/264.98 KB 19.02.2021.
NALAS Declaration on Active Involvement of Local Authorities of South East Europe in EU Integration Process Međunarodni dokumenti, Politike pdf/59.92 KB 12.02.2021.
Preporuka Vijeća Evrope o učešću građana u javnom životu na lokalnom nivou Međunarodni dokumenti, Politike pdf/210.42 KB 12.02.2021.
Final Declaration Forum of European Local Authorities for Palestine Dunkirk +10 Međunarodni dokumenti, Politike pdf/261.43 KB 10.02.2021.
NALAS - Effective Democratic Governance at Local and Regional level Međunarodni dokumenti, Politike pdf/108.6 KB 10.02.2021.
NALAS - Declaration on Renewing Commitment to Fiscal Decentralization in SEE Međunarodni dokumenti, Politike pdf/289.87 KB 10.02.2021.
NALAS - “Municipal Budget Negotiations” CONCLUSIONS - RECOMENDATIONS Međunarodni dokumenti, Politike pdf/149.81 KB 10.02.2021.
NALAS - Political Declaration on the future role of NALAS in SEE Međunarodni dokumenti, Politike pdf/142.6 KB 10.02.2021.
NALAS - Declaration on Enforcing the political neutrality and independence of Local Government Associations Međunarodni dokumenti, Politike pdf/500.26 KB 10.02.2021.
NALAS - POLICY BRIEF \Fiscal Decentralisation in SEE in the context of Global Economic Crisis\ Međunarodni dokumenti, Politike pdf/286.59 KB 10.02.2021.
Bilten broj 270 Bilteni pdf/2.71 MB 29.01.2021.
Bilten broj 269 Bilteni pdf/1.9 MB 29.01.2021.
Bilten broj 268 Bilteni pdf/3 MB 29.01.2021.
Bilten broj 267 Bilteni pdf/5.49 MB 29.01.2021.