Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum Sortiraj uzlazno
Europska povelja o lokalnoj samoupravi s objašnjenjem i dodatnim preporukama (hr) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/384.78 KB 16.08.2020.
Komentar Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH Publikacije pdf/1.31 MB 16.08.2020.
Preporuka Vijeća Evrope o podsticanju učešća građana u javnom životu na lokalnom nivou Međunarodni dokumenti, Politike pdf/210.42 KB 16.08.2020.
The Utrecht Declaration on Good Local and Regional Governance Međunarodni dokumenti, Politike pdf/71.88 KB 16.08.2020.
Valencia Declaration Međunarodni dokumenti, Politike pdf/248.24 KB 16.08.2020.
Deklaracija iz Valensije Međunarodni dokumenti, Politike doc/409 KB 16.08.2020.
Tuzlanska deklaracija Međunarodni dokumenti, Politike pdf/357.43 KB 16.08.2020.
The European charter municipal liberties Međunarodni dokumenti, Politike pdf/613.64 KB 16.08.2020.
NALAS - Efikasno demokratsko upravljanje na lokalnom i regionalnom nivou (BHS) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/48.52 KB 16.08.2020.
NALAS - Deklaracija o lokalnim vlastima koje se suočavaju sa budućnošću NEXPO (BHS) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/232.5 KB 16.08.2020.
NALAS - Deklaracija o suočavanju lokalnih vlasti sa uticajima i izazovima izbjegličke krize u jugoistočnoj Evropi (hr.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/172.58 KB 16.08.2020.
NALAS Deklaracija o podsticanju političke neutralnosti i nezavisnosti asocijacija lokalnih vlasti (bos.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/194.7 KB 16.08.2020.
NALAS - Deklaracija o budućnosti fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Europi (hr.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/247.12 KB 16.08.2020.
NALAS - Declaration on Local governments facing the future NEXPO (engl.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/142.24 KB 16.08.2020.
NALAS - Deklaracija o aktivnom uključivanju lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u proces evropskih integracija (BHS) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/97.65 KB 16.08.2020.
NALAS Deklaracija o Finansijskim odnosima među različitim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi u svjetlu svjetske ekonomske krize (bos.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/196.22 KB 16.08.2020.
NALAS Deklaracija o Financijskim odnosima među različitim razinama vlasti u državama jugoistočne Europe u svjetlu svjetske gospodarske krize (Hr.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/197.36 KB 16.08.2020.
Evropska povelja o općinskim slobodama Međunarodni dokumenti, Politike pdf/168.59 KB 16.08.2020.
Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji teritorijalnih zajednica ili vlasti (sa dodatkom) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/341.46 KB 16.08.2020.
Evropska povelja o ljudskim pravima u gradovima Međunarodni dokumenti, Politike pdf/117 KB 16.08.2020.
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi sa objašnjenjem i dodatnim preporukama (bos) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/383.34 KB 16.08.2020.
Evropska povelja o učešću mladih u životu na općinskom i regionalnom nivou Međunarodni dokumenti, Politike pdf/84.03 KB 16.08.2020.
Evropska gradska povelja Međunarodni dokumenti, Politike pdf/2.08 MB 16.08.2020.
European Charter of Local Self-Government Međunarodni dokumenti, Politike doc/209.5 KB 16.08.2020.
Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority Međunarodni dokumenti, Politike pdf/44.82 KB 16.08.2020.
Evropska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou Međunarodni dokumenti, Politike pdf/452.26 KB 16.08.2020.
Declaration of the Budapest Ministerial Conference on delivering good local and regional governance Međunarodni dokumenti, Politike pdf/181.14 KB 16.08.2020.
Dodatni protokol uz Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi o pravu učešća u poslovima lokalnih vlasti Međunarodni dokumenti, Politike pdf/71.84 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Skupštine Saveza (5. sjednica) - Neum, 7.05.2010. Zapisnici pdf/279.09 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Skupštine Saveza (6. sjednica) - Neum, 6.10.2011 Zapisnici pdf/303.26 KB 16.08.2020.
Zaključci sa Izborne sjednice Skupštine Saveza (4. sjednica) - Neum, 16.04.2009. Zapisnici pdf/147.42 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Skupštine Saveza (8. sjednica - nastavak) - Centar Sarajevo, 21.10.2015. Zapisnici pdf/113.75 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva (9. sjednica) - Neum, 6.05.2010. Zapisnici pdf/123.06 KB 16.08.2020.
Zapisnik sa Osnivačke Skupštine Saveza (1. sjednica) - Mostar, 29.05.2002. Zapisnici pdf/211.68 KB 16.08.2020.
Zapisnik sa Izborne sjednice Skupštine Saveza (2. sjednica) - Gradačac, 22.03.2007. Zapisnici pdf/150.78 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (9. sjednica) - Neum, 6.05.2010. Zapisnici pdf/123.06 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Skupštine Saveza (3. sjednica) - Neum, 7.12.2007. Zapisnici pdf/101.28 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (9. sjednica) - Neum, 6.05.2010. Zapisnici pdf/123.06 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva (9. sjednica) - Neum, 6.05.2010. Zapisnici pdf/123.06 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (8. sjednica) - ODŽAK, 7.04.2010. Zapisnici pdf/123.51 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (7. sjednica) - Ilidža, 16.02.2010. Zapisnici pdf/148.7 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (6. sjednica) - Jablanica, 15.12.2009. Zapisnici pdf/118.63 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva (7. sjednica) - Ilidža, 06.02.2010 Zapisnici pdf/148.7 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva (6. sjednica) - Jablanica, 15.12.2009 Zapisnici pdf/118.63 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (8. sjednica) - ODŽAK, 7.04.2010. Zapisnici pdf/123.51 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (7. sjednica) - Ilidža, 16.02.2010. Zapisnici pdf/148.7 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (6. sjednica) - Jablanica, 15.12.2009. Zapisnici pdf/118.63 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (8. sjednica) - Odžak, 07.04.2010 Zapisnici pdf/123.51 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva Saveza (6. sjednica) - Jablanica, 15.12.2009. Zapisnici pdf/118.63 KB 16.08.2020.
Zapisnik i zaključci sa sjednice Predsjedništva (6. sjednica) - Jablanica, 15.12.2009 Zapisnici pdf/118.63 KB 16.08.2020.