Godišnji sastanak projekta "Jačanje saveza opština/općina i gradova u BiH"

22.Apr.2021.
sastanak 21.04.2021

Sastanku na kojem se razgovaralo o uspjesima, ali i problemima sa kojima su se suočili savezi tokom 2020. godine održan je 21.03.2021. u online formi.

Tema sastanka su bile i buduće aktivnosti saveza. Direktorica Saveza, Vesna Travljanin je izvjestila prisutne o konkretnim uspjesima u oblasti lobiranja i zastupanja i pružanju usluga članicama, ali i poteškoćama u provedbi aktivnosti.

Projekat „Jačanje uloge saveza općina i gradova u BiH“ je finansiran od strane vlada Kraljevine Švedske i Švicarske, a implementira ga Savez općina i gradova FBiH u saradnji sa Savezom opština i gradova RS i Švedskim savezom lokalnih i regionalnih vlasti (SALAR).