Obuka na temu "Programi teritorijalne saradnje"

23.Apr.2021.
webinar

Direkcija za evropske integracije obaviještava o održavanju webinara na temu „Programi teritorijalne saradnje“.

Obuka će obuhvatiti oblasti transnacionalne saradnje i programe prekogranične saradnje.

Programi  teritorijalne  saradnje  su  instrument  EU  kojima ona podržava saradnju preko granica država finansiranjem projekata. Cilj programa je suočavanje sa zajedničkim problemima i pronalaženje zajedničkih rješenja u oblastima kao što su zdravstvo, preduzetništvo, inovacije, saobraćaj, održiva energija, okoliš, turizam, itd. u programskom području. Saradnja (međudržavna, prekogranična, regionalna) ne samo da je temeljna vrijednost EU, veći način na koji je izazove država članica ali i aspirantica moguće savladati u sadejstvu i uz finansijsku podršku za to predviđenih fondova EU. U kontekstu BiH, programi teritorijalne saradnje su praktični primjer poboljšanja svakodnevice koja nerijetko dotiče običnog čovjeka i koja u relativno kratkom razdoblju pravi pozitivnu razliku. Oni su opipljivi i mjerljivi pokazatelj integracije u EU i imaju snažnu motivirajuću dimenziju.

Obuka će se održati 07.05.2021. godine, a rok za prijavu 04.05.2021. godine.

Za više informacija pogledati sljedeći link https://bit.ly/3xhqMZF