Poziv za prijavu na e-kurs „Uvod u upravljanje imovinom u vodnom sektoru“

26.Sep.2022.
asset

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) uz podršku RCDN projekta (Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda na Zapadnom Balkanu) organizuje online kurs Uvod u upravljanje imovinom u vodnom sektoru.

Kurs će početi 3. oktobra i sastojat će se od osam modula koje će učesnici obraditi tokom šest sedmica trajanja. Službeni jezik bit će srpski. Svim učesnicima koji uspješno završe kurs bit će dodijeljeni certifikati.

Zainteresovani učesnici se mogu prijaviti na mail amir@sogfbih.ba, slanjem svojih podataka (ime i prezime, općina/grad koji predstavljate, funkcija i e-mail adresa), najkasnije do 30. septembra 2022. godine.

Više informacija o kursu možete pronaći u brošuri koja se nalazi u prilogu, kao i na sljedećem linku: http://www.nalas.eu/services/E-academy