Komisija za lokalnu samoupravu PDPFBiH podržala prijedlog Saveza

08.Dec.2023.

U Sarajevu, 7.12.2023. godine održana je 4. sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Mišljenje Saveza o Nacrtu odluke o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja, koje je Savez uputio Regulatornoj komisiji za energiju - FERK-u 21.11.2023. godine, kao i Vladi FBiH, Parlamentu i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Komisija je podržala stavove Saveza iz Mišljenja i usvojilo zaključak kojim se traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) da u Prijedlog odluke o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja uvrsti sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i javna komunalna preduzeća i javne ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave imajući u vidu da isti obavljaju djelatnosti od javnog društvenog interesa.

Ovaj zaključak Komisija će uputiti Predstavničkom domu na prihvaćanje, kao i Vladi FBiH i FERK-u u formi stava Komisije po ovom pitanju.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine će na sjednici koja se održava u utorak, 12.12.2023. godine razmatrati Odluku o krajnjim kupcima od posebnog društvenog značaja.

Također, prema informacijama kojima raspolaže saveza Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je pripremilo Odluku o ograničavanju povećanja cijene električne energije koja će biti na sjednici Vlade FBiH u ponedjeljak, 11.12.2023. godine.

Savez je također, danas 8.12.2023. godine uputio Vladi FBiH, FERK-u i FMERI Zaključak Predsjedništva Skupštine Saveza koja je održana 7.12.2023. godine o nužnosti uvrštavanja svih jedinica lokalne samouprave u Odluku FERK-a.

Također, obaviještavamo članice da će se zajednička sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Saveza općina i gradova FBiH i resornih ministarstava održati 18.12.2023. godine. Tema sjednice je usaglašavanje Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, kao lex specialis propisa i Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH.