Sjednica Komisije za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije

11.Dec.2023.
sa komisije

Dana 11.12.2023.godine održana je četvrta sjednica Komisije za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije, koja se održala u Sarajevu, u hotelu Courtyard by Marriott.

Na sjednici Komisije prezentovan je izvještaj „Garancija lokalne autonomije u FBIH kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“. Savez općina i gradova Federacije BiH je inicirao donošenje ovog izvještaja, a zbog velike neusklađenosti niza zakonskih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BIH, odnosno sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Na sjednici Komisije su usaglašene i teme za Zajedničku konferenciju Saveza opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije BiH, koja je planirana za početak sljedeće godine, te je između ostalog dogovorena da jedna od tema bude i digitalizacija, kao i EU fondovi.

Gospodin Damjan Jugović iz Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pri Vijeću Evrope je prezentovao članovima Komisije izvještaj o aktivnostima predstavnika Saveza u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, kao i o aktuelnom pozivu Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) i buduće zajedničke aktivnosti.

Članovima Komisije su predstavljene i aktivnosti Saveza općina i gradova Federacije BIH, kao i obavljeni sastanci sa višim organima vlasti, šta je dogovoreno, te koji su naredni koraci.