Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza na sastanku kod Federalnog ministra rada i socijalne politike

04.Jun.2024.
sastanak

U prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, 31.05.2024. godine održan je sastanak predstavnika ovog Ministarstva na čelu sa ministrom gospodinom Adnanom Delićem i predstavnika Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Predsjedništva Skupštine Saveza gospodinom Mladenom Mišurićem – Ramljakom.

Ovom prilikom je, između ostalog, razgovarano u ulozi jedinica lokalne samouprave kada je u pitanju pružanje usluga iz oblasti socijalne zaštite, te je posebno naglašen značaj centara za socijalni rad čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza, Mladen Mišurić – Ramljak je pohvalio inicijativu za unaprijeđenje saradnje između Ministarstva rada i socijalne politike FBiH i Saveza općina i gradova FBiH, te je dogovoreno da se na narednu sjednicu Predsjedništva Saveza pozove ministar Adnan Delić.

Ministar Delić je izrazio spremnost za unaprijeđenje segmenta socijalne zaštite, te je istakao da je usvajanjem Budžeta FBiH za 2024. godinu odobreno tri miliona KM za podršku centrima za socijalni rad. Također je naglasio da je u federalnom budžetu osigurano dva miliona KM za poboljšanje infrastrukturnih i prostornih uslova u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite na području Federacije BiH. Naveo je da će u narednom periodu Ministarstvo za rad i socijalnu politiku na svojoj web stranici objaviti javne pozive za poboljšanje infrastrukture i jačanja kapaciteta centara za socijalni rad u Federaciji BiH. Pored navedenog, naglašeno je i da je u proceduri Zakon o socijalnim uslugama.