Mreža praktičara/koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama u jedinicama lokalne samouprave

08.Jul.2024.
Datum događaja
10.07.2024, Cijeli dan

Sastanak Mreža praktičara/koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama u jedinicama lokalne samouprave zajednički organizuju Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savez opština i gradova Republike Srpske, a uz podršku Projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini – faza II“, koji finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija – UNDP.

Tema ovog sastanka je „Saradnja centara za socijalni rad i jedinica lokalne samouprave (MZ) - iskustva i izazovi“.

Sastanak će se održati 10.07.2024. godine u Sarajevu, Hotel Ibis Styles (Džemala Bijedića 169 A) sa početkom u 10.00 sati.