Prezentacija Nacrta Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH

04.Jun.2021.
Datum događaja
11.06.2021, Cijeli dan

Savez općina i gradova FBiH, u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Projektom općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), organizuje online prezentaciju Nacrta Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i korištenje najavljene finansijske i tehničke pomoći.

Prezentacija će se održati 11. juna 2021. godine na ZOOM platformi, u dva termina:

  • od 10.00 do 11.00 sati za jednu grupu općina, i
  • od 11:30 do 12:30 za drugu grupu općina.

Dnevni red prezentacije:

  • Uvod: Predstavljanje Nacrta Programa (pomoćnica ministra u Sektoru za vode Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gđa Hazima Hadžović)
  • Prezentacija Nacrta Programa (ekspert MEG projekta, g-din Branko Vučijak)
  • Sesija pitanja i odgovora.

Savez općina i gradova FBiH je putem maila svim JLS proslijedio poziv i prijavni obrazac za ovu prezentaciju koje je potrebno proslijediti na savez@sogfbih.ba najkasnije do 9.06.2021. U slučaju potrebe kontakt osoba u Savezu je Amir Kupusija i Selma Fišek, 033 216 502.