Sastanak jedinica lokalne samouprave iz Tuzlanskog kantona u svrhu predlaganja kandidata za organe i tijela Saveza općina i gradova Federacije BiH

18.May.2021.
Datum događaja
24.05.2021, Cijeli dan

Sastanak gradonačelnika/načelnika sa područja Tuzlanskog kantona će se održati 24.05.2021. godine sa početkom u 12.00 sati u Tuzli - Gradska vijećnica (bivša zgrada „Grafičar“), ulica Franje Ledera do broja 4, drugi sprat - sala za održavanje sjednica Gradskog vijeća.

Sastanak se održava u cilju predlaganja kandidata za organe i tijela Saveza općina i gradova Federacije BiH, te će se razmotriti i druga pitanja vezano za saradnju jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona i Saveza.