Održana zajednička sjednica skupštinskih komisija Saveza općina i gradova FBiH

28.Apr.2021.
online sjednica 27.04.2021

27.04.2021. godine održana je zajednička sjednica dvije skupštinske komisije Saveza općina i gradova FBiH, i to Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja i Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša. Ovoj online sjednici su prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao i predstavnici Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG.

Članovi komisija su ovom prilikom razmatrali Prijedlog Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH. Predstavnici MEG projekta su predstavili i prijedlog Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške.

Naglašeno je da je riječ o veoma značajnoj temi za jedinice lokalne samouprave, te da je potrebno detaljno razmotriti predložena rješenja.

Komisije Saveza su usvojile određene zaključke koji će biti upućeni Predsjedništvu Saveza na izjašnjenje, a u svrhu zauzimanja stava Saveza po pitanju Prijedloga Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBIH.