SAOPĆENJE ZA JAVNOST - Općine Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo izrazili nezadovoljstvo sa Zakonom o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo

19.Jan.2023.
sastanak N.Sarajevo 19.01.2023

Sarajevo, 19. januar 2023. godine - Na sastanku održanom u Općini Novo Sarajevo, koji je organizovao Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, općine Kantona Sarajevo i Grad Sarajevo, izrazile su nezadovoljstvo donesenim Zakonom o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u skladu sa članom 51. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti, nije konsultovan u postupku donošenja Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo.

Načelnik Općine Novo Sarajevo, Hasan Tanović je istakao kako je osnovna primjedba način na koji se došlo do izmjene Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, a koji je stupio na snagu 11.11.2022. godine. “Ono što je obaveza viših nivoa vlasti, a samim tim i kantonalnih, je da konsultuju Savez općina i gradova FBiH, kao zastupnika općina i gradova, kada se  određene nadležnosti prebacuju sa višeg na niži nivo. To podrazumijeva obezbjeđivanje određenih kapaciteta, ljudi koji će to raditi i službi koje će to pratiti kao i finansijsku podršku”, istakao je načelnik Tanović.

Načelnik Općine Ilijaš, Akif Fazlić kazao je kako su izmjene ovog Zakona izuzetno teško provodive u jedinicama lokalne samouprave. “U jednoj od odredbi Zakona se navodi da lokalne zajednice preuzmu mjesne vodovode što nije jednostavno jer se postavlja pitanje prava vlasnika, a tu se tretiraju oni koji su izgradili taj vodovod. Mora se regulisati to vlasničko pravo korisnika tog vodovoda i način kako ćemo to implementirati. Ovo je posebno važno jer ti vodovodi i vodni objekti nisu skoro građeni, dakle nemaju potrebnu dokumentaciju”, pojasnio je načelnik Fazlić.

U skladu sa naknadno dostavljenim komentarima i zaključcima predstavnika općina Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo, organi Saveza općina i gradova FBiH će zauzeti stav i o tome izvijestiti javnost.