Saopćenje za javnost sa konferencije za medije - Poskupljenje cijene el. energije udar na funkcionisanje općina i gradova

15.Dec.2023.
press

Na press konferenciji u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, koja je održana 14.12.2023. godine, u Velikoj sali Općine Centar Sarajevo, saopšteno je da Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) nije razmatrala Odluku o krajnjim kupcima od posebne društvene važnosti. Savez insistira da se jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća i institucije kojima su općine i gradovi osnivači uvrste u pomenutu Odluku.

Viši saradnik za finansijska pitanja Saveza, gospodin Halko Basarić je istakao da je upućen zahtjev da se cijena električne energije za jedinice lokalne samouprave ograniči na prihvatljivi nivo i da se prepozna poseban status koje imaju općine i gradovi u FBiH.

„Kada je u pitanju neko trajnije rješenje, naš prijedlog je da se ide u pravcu izmjena Zakona o električnoj energiji gdje će se prepoznati ovaj poseban status koji jedinice lokalne samouprave imaju i koji su imali i prije donošenja ovoga Zakona. Želimo da se općinama i gradovima, kao i javnim preduzećima čiji su oni osnivači, da posebna tarifa koja bi ih prepoznala kao kupce od javnog interesa, odnosno posebnog značaja“, istakao je gospodin Basarić.

Član Predsjedništva Saveza, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, gospodin Semir Efendić, je istakao da je zahtjev Saveza da se Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH pozabavi ovim pitanjem na način da iz klasičnog tržišnog modela snadbijevanja isključi ono što su javne usluge. „Nije jednostavno moguće izjednačiti bilo koju kompaniju na tržištu sa onima koji pružaju javnu uslugu. Osim toga, problem je i stalno povećanje cijena električne energije za privredu. Ono će u konačnici ipak biti fakturisano građanima“, rekao je načelnik Efendić.  
Zamjenik predsjednika Predsjedništva Saveza, gospodin Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići, osvrnuo se više na nacrt Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH.

„Prije tri godine krenula je inicijativa da se ovaj Zakon usavrši, da se usvoje pojedini članovi i odredbe koji će na lakši način omogućiti jedinicama lokalne samouprave da na svom području obavljaju svoju osnovnu djelatnost, a to je da upravljaju prostorom, da izdaju odobrenja za građenje i da daju mogućnosti za razvoj kantona i Federacije BiH“, pojasnio je načelnik Ejubović.

Načelnik Općine Centar Sarajevo, gospodin Srđan Mandić istakao je važnost Saveza općina i gradova FBiH, kao predstavnika jedinica lokalne samouprave koje imaju iste ili slične probleme.

„Važno je da u interesu građana zajednički i jednoglasno nastupamo. Ono što je bilo predmet naših intenzivnih aktivnosti u prošloj godini jeste pokušaj i zahtjev da se harmonizuju i usklade dva vrlo važna zakona, kada je u pitanju organizacija javne uprave lokalnih zajednica. Situacija je mnogo složena, jer tu oblast tretiraju Zakon o organizaciji organa uprave Federacije BiH, a drugi je Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH, koji je donešen kasnije i koji je lex specialis. Općine i gradovi često dolaze u problem, koji od ova dva zakona primijeniti“, navodi načelnik Mandić.