Cijena električne energije za JLS u FBIH raste i do 100%?

17.Nov.2023.
el

Prema Zakonu o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 60/23), koji je usvojen u avgustu ove godine, došlo je u znatnoj mjeri do promjena u pogledu daljeg snabdijevanja električnom energijom kako privrednih subjekata tako i institucija.

Navedenim zakonom proizilazi da, općine i gradovi, ukoliko imaju više od 50 uposlenika i budžet veći od 8.000.000,00KM od 01.01.2024. godine neće biti obuhvaćeni uslugom javnog snabdijevanja već prelaze na tržišno. Shodno tome, cijena električne energije u narednoj godini će biti znatno uvećana, u nekim općinama i za više od 100%.

Status krajnjeg kupca od posebnog društvenog značaja, prema ovom zakonu odlukom određuje Regulatorna komisija (FERK).

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) održaće opštu raspravu o Nacrtu Odluke o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja 20.11.2023. godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, sa početkom u 13:00 sati.

S obzirom na važnost ove oblasti i kratkih rokova za urgenciju, rukovodstvo Savez općina i gradova FBiH uzeće učešće u javnoj raspravi. Ovom prilikom molimo i sve općine / gradove koje imaju interes u ovom predmetu da se odazovu na javnu raspravu.