Delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope održala sastanak sa predstavnicima Saveza općina i gradova FBiH

26.Jan.2024.
slika

Generalni sekretar Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope gospodin Mathieu Mori, u okviru posjete Bosni i Hercegovini, danas se u Sarajevu sastao sa predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Gospodin Mathieu Mori je ovom prilikom  naglasio spremnost Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti za nastavak unaprijeđenja saradnje sa savezima, te informisao o aktivnostima Kongresa u posljednjem periodu. Čestitao je savezima na saradnji koju ostvaruju na lokalnom nivou.

Predstavnici Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa gospodinom Suadom Huskićem, predsjedavajućim Skupštine Saveza i gospođom Vesnom Travljanin, direktoricom Saveza i ovom prilikom su istakli značaj i ulogu lokalnog nivoa vlasti kao najfunkcionalnijeg i najbližeg građanima.

Gospodin Suad Huskić, predsjedavajući Skupštine Saveza, zahvalio se Vijeću Evrope na podršci koju pružaju savezima, jedinicama lokalne samouprave i građanima. Istakao je značajne teme kao što su procesi digitalizacije, energetska transformacija, odnos prema okolišu i dr. 

Direktorica Saveza je istakla da je i dalje prisutan problem prenosa obaveza jedinicama lokalne samouprave koje ne prati prenos adekvatnih izvora finansiranja što je u suprotnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Navela je i da postoji problem neusklađenosti određenih zakonskih propisa sa Zakonom u principima lokalne samouprave u FBiH i sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi što stvara probleme u praksi.

Naglasila je da je podrška Vijeća Evrope veoma bitna za Savez. Smatra da je vrlo važno da se u okviru Delegacije Bosne i Hercegovine pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti, gdje i Savez ima svoje predstavnike, ostvari koordinacija jer predstoji niz zajedničkih aktivnosti kako u Vijeću Evrope tako i u Evropskoj komisiji na kojima je potrebno zajednički i aktivno raditi, a naročito u svjetlu predstojećih procesa pridruživanja Evropskoj uniji.