Federalna vlada prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o Gradu Orašju

17.Jun.2021.
Vlada FBiH 2021

Vlada Federacije BiH je, na sjednici održanoj 16.06.2021. godine u Sarajevu prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Orašje, koju je podnijela Općina Orašje. Utvrđeno je da Orašje ispunjava uslov da gradom bude proglašeno kao općina u kojoj je sjedište kantona, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Federalno ministarstvo pravde je određeno da bude nosilac izrade Nacrta zakona o Gradu Orašje.