Informacija za jedinice lokalne samouprave o aktuelnim webinarima za JLS u organizaciji DEI-a

13.Sep.2021.
Webinar

Direkcija za evropske integracije u septembru organizuje sljedeće obuke/webinare:

20. septembar "Komuniciranje o procesu evropskih integracija" Rok za prijavu: 15.09.2021.

23. septembar "Priprema specifičnih dokumenta za korištenje pretpristupne pomoći EU" Rok za prijavu 20. 9. 2021.

29. septembar "Programi teritorijalne saradnje" Rok za prijavu: 24.09.2021.

Sve detaljne informacije dostupne su na: https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7