MCR2030 Webinar: Uključivanje osoba sa invaliditetom u lokalno planiranje otpornosti na katastrofe

22.Nov.2022.
on line

Oko milijardu ljudi širom svijeta živi s nekim oblikom invaliditeta. U svakoj katastrofi nesrazmjerno veliki broj osoba sa invaliditetom pati i umire. Lokalne mjere prevencije katastrofa se redovno osmišljavaju i provode bez uključivanja osoba sa invaliditetom. Rijetko su jedinstvene perspektive i doprinosi ovih zajednica uključeni u lokalne napore za smanjenje rizika od katastrofa. Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa predstavlja inkluzivan, pristupačan pristup cjelokupnom društvu za zaštitu života, sredstava za život i blagostanje kao najefikasnijeg puta prema otpornim i održivim gradovima.

Novi Aneks Scorecard-a za inkluziju osoba sa invaliditetom otvara mogućnost lokalnim samoupravama da ojačaju svoju sposobnost da osmisle, formulišu i implementiraju politike koje uključuju osobe sa invaliditetom. Webinar "Kako gradove učiniti otpornim 2030" će pokazati da će se korištenje novog alata pokazati kao investicija, a ne trošak za općine i gradove sa ograničenim resursima. Webinar će okupiti predstavnike lokalne samouprave, kao i predstavnike civilnog društva.

Webinar će se održati 6. decembra 2022. godine.

Prijavu na webinar možete izvršiti na sljedećem linku: https://undrr.zoom.us/meeting/register/tJEod-yprjMtEtSCUSCvTMCnYSDZu-m8Hejl