Novi USAID projekt u oblasti reforme lokalne uprave - Poziv za JLS za apliciranje

02.Feb.2023.
usaid

USAID počinje sa implementacijom novog Projekta pomoći lokalnoj upravi/Local Governance Assistance Activity (LGAA) u BiH. Cilj Projekta je osiguranje pomoći partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) da postanu učinkovitije, transparentnije i odgovornije u pružanju javnih usluga građanima i poslovnim subjektima te da jačaju vlastite kapacitete za ispunjavanje društveno-ekonomskih potreba svojih zajednica.

Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH na 6. sjednici razmatralo je informaciju o početku implementaciju Projekta pomoći lokalnoj upravi  (LGAA), te je podržalo provođenje aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave u FBIH, kao i uključenje Saveza u implementaciju Projekta.

Poziv za prijavu i Obrazac za prijavu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) radi sudjelovanja u Projektu pomoći lokalnoj upravi/Local Governance Assistance Activity (LGAA) su u dodatku.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je srijeda, 15.02.2023. godine do 17:00 sati, sa napomenom da će sa zainteresiranim JLS održati  informativni sastanak u srijedu, 08.02.2023. godine u 13:00 putem MS Teams linka koji je naveden u pozivu.

Koordinator za LGAA ispred Saveza općina i gradova FBiH je Amir Kupusija, kojeg možete kontaktirati na mail: amir@sogfbih.ba