Obuka o upravljanje rizicima od katastrofa, organizovana za predstavnike lokalnih zajednica

14.May.2021.
Nalas kurs

Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – Nalas, uz podršku Saveza općina i gradova FBiH organiza regionalni online kurs “Uvod u upravljanje rizicima od katastrofa”. Za učešće na kursu prijavilo se oko 30 predstavnika lokalnih zajednica iz Federacije Bosne i Hercegovine. 

Cilj ovog kursa je da se uposlenici u lokalnim zajednicama upoznaju sa modernim konceptima i praksama upravljanja katastrofama i doprinesu promjeni od reaktivnih ka proaktivnim pristupima u ovom interdisciplinarnom polju razvoja.

Kurs je započeo 12.05.2021. i obuhvata 3 modula, a učesnici imaju na raspolaganju narednih 6 sedmica da završe sve obaveze: pročitaju materijale, odrade zadatke, učestvuju u forumskim diskusijama, itd. Takođe je obezbijeđena kontinuirana podrška moderatorice kursa. Za sve članice SOGFBiH kurs je besplatan, a učesnici koji ga uspješno završe će dobiti certifikat.