Održan uvodni seminar za općinske vijećnike Sanskog Mosta "Šta vijećnici trebaju da znaju o lokalnoj samoupravi"

16.Jul.2021.
Sanski Mosr, 14.07.2021

U organizaciji Saveza općina i gradova FBiH, u prostoru Općinske vijećnice u Sanskom Mostu, 14. jula 2021. godine održan je jednodnevni seminar pod nazivom „Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi“. Seminaru su prisustvovali vijećnici u Općinskom vijeću i predstavnici lokalne administracije, a predavač je bio dr.sc. Muamer Hodžić, dugogodišnji konsultant Saveza i voditelj velikog broja obuka za izabrane zvaničnike (načelnike i vijećnike).

Cilj seminara je da pomogne novoizabranim vijećnicima da steknu polazni uvid u funkcioniranje lokalne samouprave, kako bi mogli uspješno da izvršavaju svoje uloge i odgovornosti i surađuju sa drugim odgovornim akterima.

Tokom obuke, vijećnici su imali imali priliku da se upoznaju sa strukturom pravnog okvira lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, tretirajući ustavni i zakonski položaj jedinica lokalne samouprave, strukturu organa, nadležnosti i sl. Također, vijećnici će se moći upoznati sa svojim dužnostima i pravima kao neophodnim uslovom za pravovaljano predstavljanje svojih birača i svih građana u svojoj lokalnoj zajednici.

Tokom seminara naročiti je potencirana dužnost vijećnika da se pridržavaju etičkih i moralnih kodeksa, te da grade atmosferu međusobnog uvažavanjam tolerancije i dijaloga, kako bi bili na usluzi građanima koji su ih birali i čiji su predstavnici, ali i na usluzi svih građana svoje lokalne zajednice.